Svenska skolan i Peking


Svenska skolan i Peking upphör till sommaren

Skolrådet beslöt den 3 mars att skolans verksamhet ska upphöra i och med utgången av denna termin. Personal och föräldrar har informerats den 4 mars.

Bakgrunden är det snabbt sjunkande underlaget som omöjliggör en ekonomiskt försvarbar verksamhet. Till hösten skulle barnantalet vara under 20 totalt för förskolan och skolan.

Under resten av vårterminen planeras för avvecklingen parallellt med normal undervisning och förskola. Webbplatsen kommer att revideras efter hand.

Har du frågor om detta, hör av dig till info@ssbchina.com

 

Svenska skolan i Peking - Skandinavisk oas mitt i Kinas spännande miljö

 

Välkommen till Svenska skolan i Peking!  Att välja skola vid utlandsflytt är ett viktigt val. Ett val som påverkar möjligheten att behålla och utveckla sitt modersmål och underlätta anpassningen både vid flytten och vid återflytten. 

 

Svenska skolan i Peking välkomnar förskolebarn och skolbarn upp till årskurs 6. All undervisning följer de svenska läroplanerna enligt Skolverkets direktiv.

 

I Gahood där Svenska skolan i Peking ligger, och i närliggande områden väljer många svenska barnfamiljer att bosätta sig.

 

Kontakta gärna oss för mer information:

 

Maria Berben Lidén, Rektor

mariaberbenliden@ssbchina.com

Svenska skolan i Peking

+86 13811451596

 
Swedish School Beijing
Adress: Gahood Villa, Xi Bai Xin Zhuang, Hou Sha Yu Zhen, Shun Yi District, Beijing 101318
Tel: +86 10 6456 0826
Email: info@ssbchina.com

Producerad av InternetForm